Telefonica Sp. z o.o. - System nadzoru dla dużych sieci

 

    
System nadzoru dla dużych sieci

System nadzoru ma architekturę dwupoziomową. W jego skład wchodzą następujące elementy: 
  
 CON-STG Koncentrator lokalnych STG (szczebel centralny).
Zbiera od lokalnych STG dane i alarmy z poszczególnych telefonów. Kontroluje każdą kartę 
wprowadzoną do obiegu. Tworzy białą i czarną listę kart. Rozsyła zmiany oprogramowania i
wygenerowane listy do telefonów przez podległe STG.

 
 TUG Stacja Graficzna Użytkownika.
Prezentuje w formie graficznej wskaźniki jakości usług telefonicznych w odniesieniu 
do całego kraju lub regionów. Może być wykorzystywana zarówno na szczeblu centralnym 
jak i lokalnym.

 
 STG Lokalne Centrum Nadzoru (szczebel lokalny).
Jest to centrum zarządzania i konserwacji telefonów. Umożliwia konfigurowanie aparatów, 
zbieranie informacji o połączeniach i przyjmowanie alarmów pojedynczych telefonów. Kontakt 
z telefonem realizowany jest przez modem. W maksymalnej konfiguracji może zarządzać 8 
zewnętrznymi modemami. Do każdego modemu można podłączyć maksymalnie do 100 aparatów, 
co daje maksymalną liczbę 800 telefonów kontrolowanych przez jedno STG. 
Dostarcza konserwatorom obsługującym telefony informacji o podstawowych parametrach 
pracy aparatów i przyczynach ewentualnych awarii. 

 System nadzoru Publicznych Aparatów Samoinkasujących przedstawia rysunek: System 
Nadzoru STG. Połączenia określające współpracę poszczególnych elementów systemu 
pokazano na schemacie: System nadzoru dla dużych sieci. 


 Koncentrator lokalnych centrów nadzoru CON-STG

   CON-STG będący koncentratorem lokalnych centrów nadzoru STG-97 działa w środowisku 
Windows NT 4.0 Server. Baza danych realizowana jest przy pomocy DBMS Sybase System 11 
SQL Server. Aplikacja CON-STG wykonuje wszystkie zadania niezbędne do prawidłowej 
pracy całego systemu nadzoru sieci aparatów publicznych.
   Jak to sugeruje nazwa podstawowym zadaniem koncentratora CON-STG jest zbieranie 
na poziomie krajowym danych uprzednio zebranych przez lokalne centra STG, są to dane 
dotyczące ruchu i awarii.
   Gdy przyjęte dane zostaną przetworzone możliwa jest realizacja zapytań statystycznych
 z poziomu stacji TUG co pozwala na nadzór i kontrolę jakości usług w sieci telefonów 
publicznych. W tym kontekście bardzo ważna jest wielkość generowanej czarnej listy na 
podstawie danych o ruchu. Procedury automatyczne i procedury wywoływane przez operatora 
pozwalają na generowanie plików systemowych wysyłanych do wszystkich STG, a te następnie 
rozsyłają je do aparatów.

Architektura CON-STG jest realizowana w oparciu o następujące moduły:
  - interfejs użytkownika,
  - zarządzanie płatnościami elektronicznymi,
  - zarządzanie plikami systemowymi,
  - zarządzanie wymianą komunikatów i plików,
  - serwer bazy danych.

Z każdym z modułów związany jest proces wykonywany równolegle z innymi przy 
wykorzystaniu mechanizmów wielozadaniowości Windows NT. System wymiany 
komunikatów pomiędzy modułami umożliwia koordynację ich pracy.

Interfejs użytkownika 

Pozwala na interakcyjna pracę operatora z CON-STG. Przy pomocy interfejsu użytkownika 
operator może:
  - wprowadzić dane dotyczące nowych kart,
  - zakazać serii lub grupy kart,
  - zarządzać metryczkami wielu STG,
  - przygotować listę numerów zabronionych i bezpłatnych,
  - przygotować dane do autotaryfikacji,
  - wprowadzić oprogramowanie płyty głównej i czytnika,
  - wprowadzić pliki zawierające komunikaty głosowe i używane do komunikacji
    z użytkownikiem
  - zarządzać kosztami części składowych aparatu.


Stacja Graficzna TUG

   Stacja Graficzna TUG umożliwia dostęp do danych będących w dyspozycji systemu
CON-STG.

Stacja TUG może być konfigurowana w dwóch wersjach (sprzętowo identycznych):
  - TUG/D przeznaczona dla jednostki centralnej operatora,
  - TUG/O przeznaczona dla jednostek terytorialnych operatora.

   Obie wersje różnią się zakresem danych, do których mają dostęp. TUG/D pozwala na 
dostęp do danych dotyczących całego terenu, na którym działa operator. Z serwerem CON-STG 
łączy się przez sieć lokalną LAN. TUG/O pozwala na dostęp do danych dotyczących jednostki 
terytorialnej operatora (danych zebranych przez STG pracujące w danej jednostce). Z 
serwerem CON-STG łączy się przez sieć transmisji danych POLPAK (X25).
   Obydwie wersje stacji TUG pracują na komputerze opartym o procesor typu RISC (IBM 
RISC 6000) co znacznie przyspiesza procesy przetwarzania. Komputer wyposażony jest w 
kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości (1024x1024) o przekątnej ekranu 20".
   Stacja TUG współpracuje z systemem informacji geograficznej GIS (Geographic Information 
System). Umożliwia to realizację kontaktu z użytkownikiem przy pomocy wyświetlanych na ekranie 
map i planów miast.

Stacja TUG umożliwia:

  · Korzystanie w czasie rzeczywistym z bazy danych CON-STG.
  · Prezentowanie otrzymywanych danych w różnych formach - w postaci tabel i wykresów
   lub przez pokrycie określonych obszarów mapy kolorami reprezentującymi jakość usług.
  · Sprawne i elastyczne poruszanie się w strukturze terytorialnej operatora aż do poziomu
   pojedynczego aparatu uwidacznianego na odpowiedniej mapie w postaci specjalnie do
   tego celu zdefiniowanych symboli graficznych (ikon).
  · Łączenie w grupy aparatów telefonicznych o wybranej cesze i/lub znajdujących się na
   wybranym terenie z możliwością wykonania na tak zdefiniowanej grupie wszystkich
   dostępnych w systemie operacji.
  · W przypadku braku map poruszanie się po strukturze terytorialnej korzystając z nazw
   jednostek organizacyjnych i realizacji wszystkich funkcji systemu.


Lokalne Centrum Nadzoru STG

Lokalne Centrum Nadzoru STG zarządza aparatami na określonym terenie. Umożliwia pełną 
kontrolę dołączonych aparatów.

Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez STG są:

  - zdalna zmiana oprogramowania aparatu,
  - zdalne testy aparatu,
  - przyjmowanie alarmów aparatów,
  - przyjmowanie informacji o ruchu generowanym przez pojedynczy aparat,
  - wykonywanie operacji statystycznych na zgromadzonych danych,
  - przyjmowanie z CON-STG plików oprogramowania, białej i czarnej listy,
  - przesyłanie do CON-STG danych o ruchu i alarmach.

Dane przekazywane pomiędzy STG i aparatami są zabezpieczone kryptograficznie.
Łączność pomiędzy STG i aparatem jest realizowana poprzez sieć telefoniczną (PSTN lub ISDN). 
Łączność STG z CON-STG jest realizowana poprzez sieć transmisji danych POLPAK.
 

Powrót do "Teksty"