Schemat reflektometru (miernika fali stojącej).


Sorry.Under constructionReflektometr...


Powyższy schemat prezentuje schemat reflektometru , czyli miernika fali stojącej . Miernik ten jest niezbędnym przyrządem pomiarowym przy instalacji anten oraz strojenia wzmacniaczy końcowych nadajników . Sygnał z gniazda pierwszego prowadzimy linią główną do gniazda wyjściowego .Równolegle do niej znajdują się pomocnicze linie pomiarowe . Rysunek prezentuje sposób wykonania płytki drukowanej . Linia główna znajduje się w centrum natomiast linie pomocnicze to te długie cienkie ścieżki . Muszą one mieć trzy razy większą długość niż linia główna . Ich kształt jest nieistotny , ważne jest natomiast zachowanie symetrii obu lini - identyczne odległości i długości ścieżek . W układzie zastosowano podwójny wskaźnik wychyłowy 2x400 mikro amper , oraz podwójny potencjometr 100 kohm .


copyright by pink [styczeń 2000]
[ index # idea # technika # info ]