Idea niezależnych rozgłośni.Allways under construction !


Wolne radio...

"Dwupasmówka"
copyright by Pink 15.8.1999

Jak powszechnie wiadomo obecnie w naszym kraju radiofonia UKF operuje na dwóch pasmach częstotliwości . Pierwszym z nich , tym popularniejszym , jest pasmo zwane wschodnim z tego powodu iż w latach 60 zostało przyjęte jako standard w krajach bloku socjalistycznego . Drugie to pasmo zachodnie nazwane tak ponieważ w tym samym czasie przyjęte zostało jako standard w Europie zachodniej i Ameryce . Do początku lat osiemdziesiątych nikt z Polaków nie wiedział co to pasmo zachodnie . Dla społeczności polskiej zakres UKF zamykał się w cyferkach na skali radioodbiorników Diory czy Unitry . Później przyszedł boom na zachodni sprzęt elektroniczny . I tu niespodzianka - w radiu przywiezionym z RFN cisza . Stopniowo , wraz z upadkiem komunizmu i powstaniem pierwszych komercyjnych rozgłośni radiowych Polacy przekonywali się do nowego pasma . Coraz więcej stacji radiowych , podwójne nadajniki na górne i dolne pasmo . Jednakże pasmo wschodnie jest wciąż najpopularniejsze . 80 procent ludności dysponuje odbiornikami tylko na pasmo wschodnie lub na oba zakresy . I tu nagle mamy rok 1999 a wraz z nim ustawę o dopasowaniu przepisów radiofonicznych do norm Unii europejskiej , co w praktyce oznacza likwidację pasma dolnego . A co z 80 procentami ludności naszej ojczyzny pragnącej słuchać radia . Otóż nic - całujcie się w dupę - mówią państwo z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z życzliwym uśmiechem doradzając emerytom z 300 złotowym miesięcznym budżetem zakup nowego radioodbiornika . Do 2002 ma całkowicie zostać zlikwidowane dolne pasmo FM . Dla pirackich rozgłośni radiowych to istny raj . Całe dolne pasmo do ich dyspozycji , bo chyba państwo z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie myślą iż 80 procent ludności Polski wyrzuci na śmietnik dobre radioodbiorniki . Ale Unia europejska nadchodzi . Ciekawe jest jedynie to , iż w tym roku państwo z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyznało kilka koncesji na rok 2002 dla rozgłośni radiowych na nieistniejące już wtedy pasmo .copyright by pink [styczeń 2000]   
[ index # idea # technika # info ]