Schemat prostego i taniego kodera stereo .koder stereo

Schemat ten przedstawia prostą konstrukcję multipleksera stereo opartą na technice kluczowania (przełączania). Zbudowany jest a scalonym podwójnym wzmacniaczu operacyjnym LM 393 pracującym w układzie generatora oraz na podwójnym przerzutniku typu D . Działanie układu jest banalnie proste . Opiera się na zasadzie i schemacie blokowym zaprezentowanym przeze mnie w omówieniu obwodów wejściowych nadajników. Omówienie schematu przeprowadzę na podstawie punktów testowych TP znajdujących cię na schemacie ideowym .

Układ LM 393 pracuje jako generator sygnału prostokątnego o częstotliwości 76 kHz . Częstotliwość generatora stroimy potencjometrem 10k . . Dzięki temu w punkcie TP 1 na schemacie ideowym powinniśmy otrzymać przebieg prostokątny dokładnie o częstotliwości 76kHz jak na oscylogramie obok .

Następnie sygnał trafia do podwujnego przerzutnika typu D w którym następuje obróbka przebiegu 76 kHz .W wyniku podziału częstotliwości na dwa na jego wyjściach otrzymujemy dwa przebiegi prostokątne o częstotliwości 38 kHz z dodatnim (TP2) oraz ujemnym (TP3) zboczem . Służą one do sterowania kluczami przełączającymi . Dodatkowo w wyniku podziału przebiegu 38 kHz na dwa w drugi przerzutniku dostajemy sygnał pilota o częstotliwości 18 kHz (TP4) .

TP 2 - sygnał 38 kHz ze zboczem dodatnim (zielony) . Czarny - przebieg 76 kHz

TP 3 - sygnał 38 kHz ze zboczem ujemnym (ciemnozielony) . Czarny - przebieg 76 kHz

Oscylogram obok prezentuje postać sygnału pilota -czerwony przebieg . Dalej oba przebiegi 38 kHz trafiają do bloku kluczy opartego najlepiej na tranzystorach typu BC 108 , gdzie zostaje kluczowany sygnał audio podany na wejścia oznaczone nazwami kanałów (left , right ) . W punktach TP 5 i TP 6 otrzymujemy gotowe sygnały audio próbkowane z wiadomą częstotliwością . Mieszane są one w sumatorze opartym na rezystorach 15 k .

Tymczasem prostokątny sygnał pilota przepuszczany jest przez układ filtrów mający na celu wygładzić jego postać i maksymalnie upodobnić ją do sinusoidy jak jest to ukazane na oscylogramie obok (TP 7). Dalej suma sygnałów z TP5 i TP6 mieszana jest z przebiegiem z punktu TP7 , co czyni się w układzie mostka rezystancyjnego . Ostatecznie w punkcie TP8 który jest wyjściem układu otrzymujemy kompleksowy zespolony sygnał stereo .


Omówić warto jeszcze przeznaczenie wszystkich elementów regulacyjnych układu .
- Rezystor 10 k służy regulacji częstotliwości generatora która w TP1 powinna mieć wartość 76kHz
- Rezystor 470 k służy minimalizacji przesłuchów międzykanałowych
- Rezystor 22 k służy regulacji poziomu MPX oraz minimalizacji przesłuchów międzykanałowych
Całość układu zasilana jest pojedynczym napięciem +5 woltów , nie pobiera nazbyt wielkiego prądu i nie wymaga ekranowania . Układy scalone warto umieścić na podstawkach co ułatwia późniejsze serwisowanie .


Zestawienie elementów użytych przy konstrukcji :


Półprzewodniki: Rezystory: Kondensatory: Inne :

LM 393
(UCY) 7474
2x BC 108

3x 150k
2x 4.7k
2x 15 k
33 k
56 k
potencj. 10 k
potencj. 470 k
potencj. 22k

3x10 mikro - elektrolit
75 piko
1 mikro
100 piko

Dławik 1 milihenr

podstawki pod oba scalakicopyright by pink [styczeń 2000]
[ index # idea # technika # info ]