Schemat uniwersalnego zasilacza 3-5 amper.


s_zas 5.61k

Schemat prezentuje uniwersalną i prostą konstrukcję zasilacza przeznaczonego dla nadajników których schematy tutej znajdziecie . Jego budowa jest prosta . Na początku mamy transformator zasilany napięciem 220 woltów .

W tym miejscu zachowajcie ostrożność podczas pracy gdyż istnieje możliwość porażenia prądem z sieci 220 V.

Transformator najlepiej kupić w sklepie (drogo !) lub pozyskać z demontażu starych urządzeń elektronicznych .Powinien również wytrzymać prąd co najmniej 5 amperów . Na jego wyjściu otrzymujemy napięcie przemienne 30-28 wolt które prostujemy w mostku Greatza . Można użyć diod prostowniczych np.1N5626 lub 1N5627 lecz najlepiej zastosować mostek prostowniczy 8 amperowy . Dalej jest kondensator wygładzający . Stabilizacja napięcia wyjściowego odbywa się na stabilizatorach scalonych napięcia dodatniego , LM 78xx (gdzie xx to napięcie wyjściowe stabilizatora np LM7824 - 24 V ). Są to uniwersalne układy budowane dla napięć 5,6,8,9,10,12,15,18,24 wolty zapewniające wydajność prądową 1.5 ampera. mają trzy wyprowadzenia (widok niżej ):

1. V in - wejście dla napięcia które chcemy stabilizować (max. 29 woltów)

2. Gnd - masa scalaka którą łączymy z masą układu

3. V out - wyjście ustabilizowanego napięcia o wartości zależnej od typu układu .

Układy typu LM78xx są doskonałymi stabilizatorami zapewniającymi dużą dokładność (+/- 1% ) . Aby poprawić wydajność prądową dodajemy tranzystor 2N3055 (lub podobny ) łącząc go ze stabilizatorem w układzie Darlinghtona (stabilizator steruje bazą tranzystora) co umożliwia zwiększenie poboru prądu nawet maksymalnie do 8 amper (czego nie polecam ) . Zaprezentowany na schemacie blok jest uniwersalny . Typ scalaka należy dobrać w zależności od potrzeb . Z reguły jest to LM7824 . Blok ten można także powielać jesli istnieje konieczność zasilania dwoma napięciami (5 i 24 wolty) . Dodatkowo na schemacie pokazany jest moduł zasilacza o regulowanym napięciu zbudowany na stabilizatorze LM317 . Również on posiada trzy wyprowadzenia (rysunek niżej):

1. V in - wejście dla napięcia które chcemy stabilizować (max. 29 woltów)

2. Adj - wyprowadzenie regulacyjne

3. V out - wyjście ustabilizowanego napięcia o wartości zależnej od nastawienia .

Za pomocą potencjometru 5kohm można regulować napięcie w granicach od napięcia zasilania scalaka do około 1.3 wolta . Wydajność prądowa jest identyczna jak u LM78xx . W identyczny sposób także można ją powiększyć . Na końcu układu zasilania jest kondensator i dławik filtrujący . Nie można także zapomnieć o zabezpieczeniach . Po stronie wtórnej transformatora stosujemy bezpiecznik 800 mA , a na wyjściu powinniśmy użyć bezpiecznika o wartości 20 % większej niż pobór prądu przez zasilane urządzenia , przy czym nie większy niż 5 amper . Ważne jest również odpowiednie chłodzenie . Stabilizatory podczas pracy w tym układzie nie nagrzewają się zbyt mocno . Warto to zastosować radiator chociaż nie jest to niezbędnie konieczne . Natomiast koniecznie tranzystory 2N3055 należy umieścić na radiatorach ponieważ podczas pracy znacznie się grzeją .


Półprzewodniki: Rezystory : Kondensatory : Inne :

Mostek prostowniczy 8A
Stabilizator LM78xx
Stabilizator LM317
2x2N3055

240 ohm
potencjometr 5k

1000mikro/40 V
0.1 mikro/40 V
2x1 mikro/40 V
2x10 mikro/40 V

Wyłącznik
Trafo 220/28 V 8 A
2xdławik
bezpieczniki


Rozkład wyprowadzeń półprzewodników użytych w schemacie :

TO 3 LM 317 LM 78xx

uwaga ! - przy montażu na radiatorach zwróćcie uwagę iż obudowa LM 78xx połączona z wyprowadzeniem Gnd (masą) , natomiast LM317 w wyprowadzeniem Adj


copyright by pink [styczeń 2000]
[ index # idea # technika # info ]