Wstępne wyniki ankiety.Ankieta gotowa ?

W związku z trwającą od jakiegoś czasu ankietą przydałoby się opublikować jakieś wyniki. Odzew nie jest zbyt wielki . Jak na dzień dzisiejszy (24 styczeń 2000) zaledwie 27 oddanych głosów. Z drugiej strony w początkowych miesiącach istnienia strony przesłanie wyników nie działało nazbyt prawidłowo (tzn. nie działało wcale) i dlatego wyniki należy liczyć od początku grudnia . Tak więc oto one :


Wiek odwiedzających osób :

 1. 10-15 - 1
 2. 15-18 - 2
 3. 18-25 - 11
 4. więcej - 2

Najczęściej podawane cele wizyty na mojej stronie :

 1. Nowa rozgłośnia radiowa - 12
 2. Prowadzę rozgłośnię - 4
 3. Poszukuję info praktycznych - 7
 4. Interesuję się ideą - 2

Znajomość elektroniki oraz konstrukcji układów wysokiej częstotliwości (HF) przez odwiedzających serwis (elektronika/HF):

 1. Nic - 1/3
 2. Mało - 0/4
 3. Trochę - 3/5
 4. Średnio - 12/6
 5. Wiele - 3/2
 6. Zawodowiec - 5/3

Z regóły odwiedzający witrynę goście przeglądają wszystkie zawarte w serwisie działy.

Teraz najciekawsza dla mnie rzecz - oceny serwisu :

Ocena wyglądu i budowy strony :

 1. niedostateczny: 0
 2. mierny: 1
 3. dostateczny: 1
 4. dobry: 10
 5. bardzo dobry: 10
 6. celujący: 1

Oceny treści i jakości materiałów :

 1. niedostateczny: 0
 2. mierny: 0
 3. dostateczny: 3
 4. dobry: 11
 5. bardzo dobry: 6
 6. celujący: 3

Wszyscy ankietowani mają zamiar lub wykorzystali w praktyce publikowane przeze mnie informacje i schematy .
Dziesięciu ankietowanych popiera ideę piractwa.
W miastach sześciu ankietowanych istnieje działalność pirackich stacji radiowych.
Wielu ankietowanych prowadzi lub zaczyna prowadzić samodzielne stacje radiowe . Odpowiedzi na pytanie o skuteczność nadawania wyglądają następująco :

 1. Doskonała skuteczność - 3
 2. Skuteczność średnia - 3
 3. Zaczynają 2 osoby

Dobra - tyle suchych faktów. Pora na jakąś analizę . Pierwszą rzucającą mi się w oczy rzeczą jest ocena mojego serwisu. Osoby znające się na elektronice dobrze lub niżej, wysoko oceniają walory formalne i treściowe witryny, a słabiej walory estetyczne. Natomiast ludzie deklarujący się jako znający kunszt elektroniczny w stopniu co najmniej bardzo dobrym raczej słabiej oceniają witrynę od strony merytorycznej i wyżej od strony wykonania i estetyki. Daje mi to sporo do myślenia :) Ludzie deklarujący znajomość elektroniki na którymś z poziomów, najczęściej znają zagadnienia związane z konstrukcjami HF na poziomie o jeden niższym, lub rzadziej równym (ale to raczej dość logiczne). Co do istnienia pirackich radiostacji - większe miasta (Warszawa, Kraków, Wrocław) mają swoich piratów, natomiast w miastach mniejszych (Kielce, Łęczna, Chełm) brak działalności radiostacji pirackich - pole popisu dla czytelników.


copyright by pink [styczeń 2000]   
[ index # idea # technika # info ]